Nipman Pappersteknologi - Skandinavien

Nipman Skandinavia

Det är alltid rätt tid att investera i ett ny mätteknologi, om man bara kan hitta den. Här under hittar du alla våra produkter och processlösningar.

 

Nipman har sedan  år 2000 sållt och marknadsfört tekniskt överlägsna produkter inom papperskvalitetshantering och optimering av papperstillverkning i Skandinavien, Tyskland och Storbritannien.

Nipman tuote

PRODUKTER

On-line instrument

Avatron Systems Microperm®

On-line porositets mätare

Microperm är världens ledande "fixed point " on-line porositetsmätare idag. 

 • ​Robust och pålitlig

 • Bästa repterbarhet

 • Nogrann mätning

 • Mäter även filter material

 • Referenser världen över

Aurelia PSM-4

Är en unik on-line-styrkemätare, baserad på ultraljudvågsteknologi som mäter draghållfastheten i banan och förutsäger automatiskt de olika styrkeegenskaperna i materialet , som drag, riv, töjning, RCT, CMT, SCT , MD / CD Ratio.

Pixact Stock Monitoring NYHET
Realtids analys teknologi för mäld, massa och processvätskorpå

processmikroskopi. Realtidsmätningsdata som produceras av Pixact möjliggör  processhantering och optimering till en ny nivå och minskar behovet av laboratorieanalyser.

Bärbara mätare

Visilab, AK30 bärbar fuktmätare, papper

är den enda speciellt för pappersindustrin utvecklad

Bärbara fuktmätarei världen

Mäter Cirka 150 mikron alla papperskvaliteter Kombinerar 3 överlägsna saker:

 • Noggrannhet 0,1–03 %

 • Kan mätas direkt från banan

 • Mäter även fuktprofilen

Visilab MK 30 – Bärbar fuktmätare för tjocka material NYHET

 • utvecklad för tjocka material som massa, papper och wellpapp

 • tränger djupt in i materialet c 30 mm

 • mikrovågsteknologi, ca 0,5% noggrannhe.

3D – 4 punkts vals-mät och slipteknologi / Nya special valsar

RollResearch – Valsmät- och slipteknologi – Den nya tekniska ledaren i världen

Är i dag världens ledande leverantör av vals- mät och slip teknologi.


RRI har moderniserat nästan alla stora valsslipmaskiner inom pappersindustrin i Skandinavien.

Leonhard Breitenbach GmbH

Specialvalsar tillverkade med mycket lång och gedigen erfarenhet

THERMO VALSAR, KALANDER VALSAR , VALS MANTEL, VALSAR TILL BESTRYKNINGSMASKINER, IMPREGNERING

Ställdon, ventiler och befuktnings utrustning

Tasowheel-logo

Tasowheel har redan i åratal hört till en av världens ledande tillverkare av ställdon för CD-profilreglering. Med Tasowheels ställdon för list-, spädvattenventil-, bestryknings-, fuktnings- och ångreglering erhålls den bästa noggrannheten i regleringen av CD-profil under mycket krävande förhållanden

Automatisering och digitalisering av logistik 

Pesmel-logo

Pesmel är också världsledande inom sin nisch: helautomatiserade lagersystem inklusive den kringutrustning som krävs för industrikunders logistikkedja. Med Pesmels Material Flow

How®-koncept ordnas produktion och materialflöden för att maximera effektiviteten och

minimera mängden utrustning och manuellt arbete – genom hela produktionskedjan. Företagets avancerade tekniska lösningar fungerar utmärkt för att hantera metallindustrins

tunga objekt.

– Genom automatisering och digitalisering kan vi avsevärt öka effektiviteten i logistik- och

försörjningskedjor i metallindustrin. Med Pesmels Material Flow How och vårt lagerhanteringssystem Pesmel WMS hjälper vi våra kunder att optimera lagrings- och

logistikfunktionerna, vi ökar systemets kapacitet och minskar kundens kostnader.

Nya teknologier för avfalls vatten och tätvatten för pumpar

Finska företaget SansOX har utvecklat en ny produkt OxTube

Detta är en rörformig lösning som använder en ny teknik för att lösa upp gaser (luft / syre / ozon) i rinnande vatten ofta utan behov av något annat än rinnande vatten som energi källa. På detta sätt kan vattenkvaliteten förbättras i olika stadier av processen och till exempel från avloppsvatten bildandet av vätesulfid kan förhindras.

 

OxTube kan användas för vattenbehandlingsprocessen

Påskyndar prosessen och kräver minder vattenkar. Eftersom upplösningen sker i ett rör, dvs ett kar behövs inte alltid. SansOx-produkter kan också användas för att öka syrehalten i vatten dit det behövs och vid behov gå vidare till nästa punkt,  det vill säga att ta med hjälp där det behövs mest.

 

OxTube kan anpassas för att betjäna de mest mångsidiga behoven i vatten / flytande processer. Högre än 50 mg02 /1 lösta syrehalter kan nås när man använder 02 eller 03. Det kan tillverkas av flera olika material och diametern kan variera från 16 till 200 mm. Om behov av större vattenflöden kan parallella installationer göras.

AFT Global, Malning, Silning, POM kortacirkulationNorge och Danmark.

Nipman representant för AFT Aikawa i Norge för malning, silning och reservdelar såsom silcylindar, silrotorer etc, samt POM – System for korta cirkulationen.

 

AFT Global har mer än 100 års erfarenhet som leverantör till Papper och massindustrin och räknas som ledande inom sina områden. AFT var en del av AHLSTRÖM fram till början av 1990 talet. Aktiv produktutveckling och nytänkande ställer AFT i framkant som leverantör till industrin. Detta i kombinationen med högt processkunnande är ne nyckel till framgång.

 

Raffinering är viktig del i papperstillverkning AFT Finebar är vital teknik för kvalitativ raffinering.

 

The Science of Refining. Malningsprocessen anses av många att vara hjärtat i papperstillverkning.

Det är i raffinören fibrerna bearbetas för korrekt bindning, bulk och ytkvalitet på pappersmaskinen.

Finebar patenterade tillverkningstekning innebär unika möjligheter för er malningsprocess.

Kontakta oss, vi berättar mer.

 

Förbättra silningsresultat med AFT som partner

 

The Science of Screening . AFT Global är ett unikt företag – och en unik partner för dig.

Företagets styrka är förmågan att överföra 100 + år av vetenskap och applikationskunskap till optimala resultat. Vi kallar det tillämpad vetenskap.

POM – System for korta cirkulationen

POM System är en enkel och kompakt lösning för en effektivt fungerande process. Med radikalt bättre styrbarhet, kortare ställtider, stabil och ren process.

 

POMix är en enkel och kompakt komponent i POM Systemet för att blanda snabbt och effektivt massa komponenterna. Den ersätter massasilon och blandningskar i traditionella system. Resultat snabb och effektiv blandning i litet format.

 

POMp avluftare är en komponent i POM Systemet som förbättrar avluftning vidbla framställning av kartong och newsprint

Puhelinkuvake

Nipman Skandinavia är en försäljnings- och marknadsföringsbolag – Ta kontakt med en erfaren proffs!

Våra kontaktuppgifter