Automatsireing och Digitalisering av logistiken

Pesmel

Material Flow How ® - koncept

Är en internationell expert på materialhantering. Företagets mycket automatiserade

hanterings‐, förpacknings‐ och lagringssystem förbättrar fabrikens interna logistik och

upprätthåller produktkvaliteten.

Pesmel Reklam bild RC.jpg
Pesmel Reklam bild RC.jpg

Intelligent logistik

Vänligen ta reda på mera om våra hög automatiserade logistiklösningar som täcker processerna från materialhantering och förpackning till stora höglager för pappersrullar och massabalar.

Meramatec - RollCut-s

MeramaTec har för detta ändamål utvecklat en automatisk rullupplösare RollCut-S som skär ned rullarna helt automatiskt i jämn takt i några

centimeters ”slice” i taget, och belastar pulpern jämnt, utan olika stora klunsar som giljotinering förorsakar.

RollCut-s Liten putsad.jpg